Σχολή Βυζ. Μουσικής

   Από το έτος 2002 λειτουργεί στο Ναό μας Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. (Φ.Ε.Κ. 1244/τ.Β΄/23-09-2002). Σκοπός της είναι η μουσική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση των ενδιαφερομένων να διακονήσουν στα Ιερά Αναλόγια.   Η φοίτηση είναι υποχρεωτικώς πενταετής, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει την εποπτεία. Τα μαθήματα και η εκπαιδευτική ύλη κατά τάξη είναι καθορισμένα και προβλέπονται από ειδικό Νόμο περί Ωδείων και Σχολών.

Πληροφορίες και εγγραφές στον Ιερό Ναό και στα τηλ. 210-8315506 κ΄ 6977500871.

Διευθυντής: Πρωτ. π. Θεολόγος Γρύλλης, Μουσικός-Θεολόγος. Διδάσκοντες: Πρωτ. π. Θεολόγος Γρύλλης, Μουσικός-Θεολόγος, κ. Ματθαίος Βλάχος, Μουσικός, κα Αλεξάνδρα Ριζάκη, καθηγήτρια ευρωπαϊκής και βυζαντινής Μουσικής, κος Παναγιώτης Πετρίδης, πτυχιούχος βυζαντινής Μουσικής.

Γραμματεύς: κα Αθηνά Λέλη.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα: Α΄ Έτος, ώρες 7.00 με 8.00 μ.μ. , B΄ Έτος, ώρες 8 με 9.00 μ.μ.

Τετάρτη: Γ΄ Έτος, ώρες 7.00 με 8.30 μ.μ.

Πεμπτη: Δ΄ Έτος, ώρες 7.00 με 8.00 μ.μ., Ε΄ Έτος, ώρες 8.00 με 9.00 μ.μ.

Παρασκευη: Χορωδία, ώρες 7.30 με 8.30 μ.μ.