Πανήγυρις  2017

υποδοχή και λιτανία τίμιας εικόνας

Παναγίας της Γαλιλαίας